Nowelizacja ustawy, zerowy PIT dla osób do 26. roku życia weszła w życie 1 sierpnia 2019 r. Przewiduje zwolnienie osób fizycznych z podatku dochodowego od przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz z przychodów z umów-zleceń, otrzymanych przez podatnika do ukończenia 26. roku życia.

Zwolnienie ograniczone jest limitem kwotowym: roczny limit wynosił będzie 85 528 zł. W odniesieniu do dochodów uzyskanych w 2019 r. limit zwolnienia będzie wynosił 35 636,67 zł.