Podatnicy, prowadząc ewidencję za pomocą kas rejestrujących, przypisują oznaczenia literowe od "A" do "G" do stawek podatku VAT lub zwolnienia od podatku VAT, przypisanych do nazw towarów i usług, w następujący sposób:

  • literze "A" – jest przypisana stawka podstawowa podatku VAT w wysokości 22% albo 23%,
  • literze "B" – jest przypisana stawka obniżona podatku VAT w wysokości 7% lub 8%,
  • literze "C" – jest przypisana stawka obniżona podatku VAT w wysokości 5%,
  • literze "D" – jest przypisana stawka obniżona podatku VAT w wysokości 0%,
  • literze "E" – jest przypisane zwolnienie od podatku VAT,
  • literze "F" i "G" – są przypisane pozostałe stawki podatku VAT, w tym wartość 0% (zero techniczne) w przypadku sprzedaży opodatkowanej, o której mowa w art. 119 ust. 1 lub art. 120 ust. 4 ustawy o VAT.

Tak wynika z § 6 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. z 2019 r. poz. 816).

Na podstawie poprzednich przepisów wyłącznie do litery "A" przypisana była podstawowa stawka VAT. Pozostałe stawki VAT oraz zwolnienie z VAT można przypisywać do dowolnych liter "B" i "G", ale tylko do końca lipca 2019 r. Oznacza to, że podatnik będzie miał obowiązek przyporządkowania właściwych oznaczeń literowych (zgodnie z rozporządzeniem) w odniesieniu jedynie do stawek VAT przypisanych do nazw towarów i usług, do których stosował inne oznaczenia literowe.

Tak więc podatnicy ewidencjonujący sprzedaż w kasie fiskalnej muszą zwrócić uwagę na ewentualną konieczność przeprogramowania używanych przez siebie kas rejestrującyc