Senat na posiedzeniu w dniu 31 sierpnia 2019 r. przyjął m.in. ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw.

Ustawa nowelizująca ustawę o pdof obniża z dniem 1 października 2019 r. stawkę podatku dochodowego z 18% do 17% dla wszystkich podatników, a także podwyższa koszty uzyskania przychodów dla pracowników.

Ze względu na to, że nowelizacja wejdzie w życie w ciągu roku podatkowego w przepisach przejściowych odrębnie została uregulowana kwestia kosztów obowiązujących w okresie październik–grudzień 2019 r., ich rocznego limitu na 2019 r. oraz skala podatkowa za 2019 r.

Obniżenie stawki podatku obejmie ogół podatników, którzy uzyskują dochody podlegające opodatkowaniu przy zastosowaniu skali podatkowej, czyli zarówno pracowników, osoby świadczące usługi na podstawie umów zlecenia oraz umów o dzieło, jak i emerytów i rencistów, a także przedsiębiorców korzystających z tego sposobu opodatkowania w ramach zasad ogólnych.