Styczeń 2020 r - jako pierwsze warsztaty samochodowe
Od stycznia 2020 roku kasę fiskalną online będą zobowiązaniu posiadać:
 
a) świadczący usługi naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania, oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów;
 
b) sprzedający benzynę silnikową, olej napędowy, gaz przeznaczony do napędu silników spalinowych.
 
Lipiec 2020 r -hotele, pensjonaty, gastronomia
Od lipca 2020 zobowiązane do rejestracji na kasach fiskalnych online będą działalności:
 
a) świadczące stale lub sezonowo usługi, związane z wyżywieniem – stacjonarne placówki gastronomiczne oraz usługi w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania;
 
b) zajmujące się sprzedażą węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych.
 
Styczeń 2021 r – fryzjerzy, kosmetyczki, lekarze, prawnicy, budowlańcy, fitnessy i siłownie
Do grupy firm z obowiązkową kasą online, trafią również świadczący usługi:
 
a) fryzjerskie;
 
b) kosmetyczne i kosmetologiczne;
 
c) budowlane;
 
d) w zakresie opieki medycznej świadczone przez lekarzy i lekarzy dentystów;
 
e) prawnicze;
 
f) związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – wyłącznie w zakresie wstępu.
 
Styczeń 2023 r. - wszyscy dokonujący sprzedaży na rzecz osób prywatnych
Okres przejściowy kończy się z dniem 31 grudnia 2022 roku. Od stycznia 2023 roku wszyscy pozostali przedsiębiorcy nie wymienieniu wśród wcześniejszych grup będą zobowiązane wymienić kasy. 
 
Kasy fiskalne online zapewniać będą możliwość przesyłania informacji do Centralnego Repozytorium Kas za pośrednictwem sieci teleinformatycznej umożliwiającej przesyłanie informacji między kasą a rejestrem. Co ważne, system ten będzie odbierał i gromadził informacje z kas fiskalnych online w celach analitycznych i kontrolnych.