Jednolity plik kontrolny - nowy obowiązek ewidencyjny wobec Urzędów Skarbowych w 2016 roku

Czym jest JPK

Podatnicy prowadzący księgi podatkowe za pomocą programu komputerowego muszą być przygotowani na przekazywanie fiskusowi danych finansowo - księgowych za pomocą jednolitego pliku kontrolnego. W ramach czynności sprawdzających, kontroli lub postępowań podatkowych, podatnicy będą zobowiązani na żądanie urzędników przekazywać stosowne raporty i dowody księgowe.

Informacje o ewidencji VAT mają być przekazywane bez wezwania - co miesiąc.

Przekazywanie plików JPK

Przekazywanie postaci elektronicznej ksiąg podatkowych i dowodów księgowych na żądanie organów podatkowych i organów kontroli skarbowej odbywa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznym nośniku danych, z uwzględnieniem potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa, wiarygodności i niezaprzeczalności danych zawartych w księgach.

Podmioty są zobowiązane przekazywać pliki JPK na żądanie organów podatkowych i organów kontroli skarbowej w następujących terminach:

  • od 1 lipca 2016r. – duże podmioty
  • od 1 lipca 2018r. – mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Comiesięczne przekazywanie postaci elektronicznej ewidencji zakupu i sprzedaży (JPK_VAT) odbywa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, z uwzględnieniem potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa, wiarygodności i niezaprzeczalności danych zawartych w księgach.

Obowiązek comiesięcznego przekazywania pliku JPK_VAT (ewidencja zakupu i sprzedaży VAT) będzie obowiązywał od:

  • 1 lipca 2016r. – duże podmioty
  • 1 stycznia 2017r. – małe i średnie podmioty
  • 1 stycznia 2018r. – mikro przedsiębiorcy.