Każdy podatnik i płatnik będzie miał indywidualny rachunek podatkowy. Trzeba będzie go używać do zapłaty PIT, CIT oraz VAT. Takie rozwiązanie wejdzie w życie 1 stycznia 2020 r.

Podatki trzeba obecnie wpłacać na rachunek bankowy właściwego urzędu skarbowego przeznaczony do obsługi należności z tytułu danego podatku (PIT, CIT, VAT itd.). Oznacza to dla wielu przedsiębiorców konieczność wykonania co miesiąc kilku przelewów podatkowych na różne konta, a w przypadku zmiany urzędu skarbowego – obowiązek wyszukania numerów rachunków bankowych przypisanych nowemu urzędowi skarbowemu.

Sposobem na wyeliminowanie tych uciążliwości mają być indywidualne rachunki podatkowe. Takie rozwiązanie przewiduje nowelizacja Ordynacji podatkowej wprowadzona ustawą z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o VAT oraz niektórych innych ustaw. PIT, CIT, VAT oraz niepodatkowe należności budżetowe, np. nałożone mandatem karnym grzywny za wykroczenia skarbowe, będą wpłacane na konto urzędu skarbowego przy użyciu indywidualnego rachunku podatkowego identyfikującego podatnika lub płatnika. Każdy podatnik i płatnik będzie musiał nim się posługiwać od 1 stycznia 2020 r.

Numer indywidualnego rachunku podatkowego ma być udostępniany w urzędzie skarbowym lub na stronie internetowej Ministerstwa Finansów. Dostęp do niego uzyska się po podaniu identyfikatora podatkowego. W przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, niebędących zarejestrowanymi podatnikami VAT i niebędących płatnikami podatków lub składek ZUS, jest to numer PESEL, a w odniesieniu do pozostałych podatników i płatników - NIP.

Identyfikator podatkowy będzie również - obok sumy kontrolnej i numeru rozliczeniowego jednostki organizacyjnej banku - elementem struktury indywidualnego rachunku podatkowego. Umożliwia on bowiem jednoznaczne ustalenie podatnika lub płatnika.

Indywidualny rachunek podatkowy będzie wykorzystywany wyłącznie do dokonywania wpłat wspomnianych podatków i niepodatkowych należności budżetowych oraz identyfikacji podmiotu na poziomie urzędu skarbowego. Nie pozwoli na poznanie historii wpłat. Indywidualne rachunki podatkowe nie będą również służyły do zwrotu podatków i nadpłat. Zwroty dokonywane przez urzędy skarbowe przelewem będą trafiały, tak jak dotychczas, na zgłoszone konto bankowe lub rachunek w SKOK.